Rūpintis Baltijos jūra – ne Lietuvos pareiga?

Rūpintis Baltijos jūra – ne Lietuvos pareiga?

Pasaulio gamtos fondas (WWF) įvertino devynių Baltijos jūros šalių pastangas siekiant pagerinti Baltijos jūros būklę. Rezultatai parodė, kad daugiausia sprendžiant aplinkosaugines jūros problemas nuveikė Vokietija ir Švedija, Lietuva dar turi kur pasitempti.

Aplinkosauginė organizacija šalių įsipareigojimus ir pastangas Baltijos jūros labui vertino pagal rodiklius penkiose itin svarbiose srityse: eutrofikacija (vandens žydėjimas), pavojingos medžiagos, biologinės įvairovės apsauga, laivyba, integruotas jūros valdymas. Tokiu būdu norėta kuo aiškiau ir išsamiau parodyti kiekvienos šalies indėlį siekiant bendro tikslo, įskaitant ir tai, kaip įgyvendinami tarptautiniai susitarimai. Vertinant remtasi naujausiais duomenimis iš oficialių šaltinių.

"Nepaisant pastangų spręsti aplinkosaugines problemas, Baltijos jūra vis dar yra viena užterščiausių jūrų pasaulyje. Vien kalbomis ir susitarimais, nesiimdami konkrečių veiksmų, nepadėsime jūrai "pasveikti". Realus dabartinės situacijos vaizdas tikimasi paskatins šalis, vyriausybes, įmones ir žmones veikti aktyviau," – sako "Lietuvos gamtos fondo" vykdomasis direktorius Nerijus Zableckis.

Dauguma šalių, lyginant su ankstesniais metais( 2007, 2008 ir 2009 metais) atliktais vertinimais, ženkliai pasistūmėjo sprendžiant su pavojingomis medžiagomis ir jūrinėmis veiklomis susijusias aplinkosaugines problemas, tačiau analizuojant eutrofikacijos, bioįvairovės ir integruoto jūros valdymo rodiklius, bendra šalių situacija atrodo kur kas prasčiau. Šalys nesugeba laikytis duotų įsipareigojimų ir imtis konkrečių veiksmų, būtinų apsaugoti Baltijos jūrą.

Vokietija ir Švedija iš devynių Baltijos jūros šalių "Pasaulio gamtos fondo" įvertintos geriausiai, jos iš 79 galimų balų surinko po 36 balus. Vokietija nemažai nuveikė stengdamasi sumažinti maistinių medžiagų – azoto ir fosforo – išmetimo kiekius, o Švedija pademonstravo gerus rezultatus laivybos ir integruoto jūros valdymo srityse.

2 psl. »

Komentarai (1)

smulte 2017-09-27 15:31
man niekogero

Ar žinote, kad...

Pasaulio sveikatos organizacijos specialistai prognozuoja, kad 2030 m. dažniausiai pasitaikanti liga pasaulyje bus depresija: šis sutrikimas pralenks net širdies ir kraujagyslių sistemos ligas.

Kitas faktas