Kraujo donorų registras

Kraujo donorų registras

Nuo šių metų balandžio mėnesio savo veiklą pradėjo Kraujo donorų registras, kurio duomenų valdytoja yra Sveikatos apsaugos ministerija, o Centrinė Kraujo donorų registro tvarkymo įstaiga – Higienos institutas. Pagrindinės registro funkcijos – registruoti kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis.

Higienos institutas, kaip Centrinė Kraujo donorų registro tvarkymo įstaiga ir asmens duomenų tvarkytoja, sukūrė ir įdiegė registro programinę įrangą, leidžiančią kraujo donorystės įstaigoms teikti registrui ir gauti iš jo duomenis apie kraujo donorus ir jų donacijas. Sukurti du duomenų teikimo būdai: naudojant žiniatinklio paslaugas (webservice) ir rankiniu būdu tiesiogiai prisijungus prie registro duomenų bazės. Kraujo donorystės įstaigos, turinčios savo informacines sistemas, gali pasirinkti, kokiu būdu teikti duomenis. Pirmenybė teikiama žiniatinklio paslaugų naudojimui, nes tai leidžia įstaigų specialistams teikti duomenis realiu laiku dirbant su savo informacine sistema. Kraujo donorystės įstaigoms, kurios kol kas dar neturi galimybių greitai modifikuoti savo turimas informacines sistemas darbui su registru, sukurtas papildomas duomenų perdavimo būdas – eksporto-importo modulis.

"Pirmą kartą Lietuvos istorijoje sukurta šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti informacinė sistema, kurioje bus kaupiama informacija apie šalies kraujo donorus ir jų donacijas, nepriklausomai nuo to, kur jos buvo atliktos. Tai reikšmingas mūsų sveikatos sistemos pasiekimas, – teigia sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis. – Labai svarbu užtikrinti sąlygas saugiai tvarkyti registro duomenis, išsaugant informacijos konfidencialumą, prieinamumą, vientisumą ir tinkamą kompiuterizuotų darbo vietų bei tinklo įrangos funkcionavimą". Pasak A. Klišonio, registro duomenų saugumui užtikrinti kompleksiškai naudojamos administracinės, techninės ir programinės priemonės, padedančios įgyvendinti reagavimo, atsakomybės, elektroninės informacijos saugos suvokimo kėlimo ir saugos priemonių projektavimo ir diegimo principus.

2 psl. »

Komentarai

Ar žinote, kad...

JAV specialistai teigia, kad gripas gali kelti daug didesnį pavojų negu raupai ar juodligė – jie nustatė, kad esama ryšio tarp gripo ir mirtinų infarkto atvejų, ir tvirtina, jog su gripu susijusių mirčių esama keturis kartus daugiau, negu iki šiol teigta.

Kitas faktas