Gaisrai: ryšys tarp ugnies ir žmogausŽiūrint Žemės ugnies istoriją dar prieš įsikišant žmogui, mes paveldėjom degančią planetą. „Ugnies prigimties atskleidimas dar prieš žmogaus poveikį yra svarbus dabartinių diskusijų elementas“, – teigia bendraautoris Andrew C. Skottas. – „Daugelis žiūri į gaisrus kaip į žmonių veiklos padarinius.“

Tyrimas pabrėžia, kad supratimas apie santykinį klimato poveikį, žmonių ugnies šaltinius ir kultūrinę praktiką turi didelę reikšmę pažabojant gaisrus, siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą, turtą, ekosistemas ir šiltnamio efekto mažinimui. „Esame vieninteliai gyvūnai, kurie naudojasi ugnimi. Tai išskirtinis žmonių bruožas“, – sako Browmanas. – „Galėtumėm būti vadinami ne homo sapiens, o homo igniteus. Ateityje, šiltėjant klimatui, teks susidurti su gaisrais, todėl supratimas apie žmogaus ir ugnies ryšį bus visiems mus labai svarbus.“

Komentarai