Antibiotikų galima suvartoti mažiau


 
Vertinimo metu nustatyta, kad antibiotikų skyrimą mažina racionalaus antibiotikų skyrimo rekomendacijos, mokymai gydytojams kaip teisingai skirti šiuos vaistus, nuolatinė antibiotikų skyrimo ligoninėse stebėsena, specialisto konsultacijos gydytojams dėl vaistų skyrimo. Ekspertų vertinimu, Lietuvos ligoninėse būtų lengvai pritaikomos pirmosios trys intervencijos. Diegti specialisto konsultacijas būtų sunkiau, kadangi ligoninėse trūksta žmogiškųjų ir finansinių išteklių.
 
„Antibiotikus racionaliau skirti skatintų ir laboratoriniai tyrimai, pavyzdžiui, prokalcitonino testas. Tačiau šis tyrimas gali būti taikomas tik kaip pagalbinis metodas prie įprastos praktikos sunkiai sergantiems pacientams, pavyzdžiui, gydomiems intensyvios terapijos skyriuose ar kuriems įtariamas sepsis, dirbtinės ventiliacijos sukelta apatinių kvėpavimo takų infekcija. Lietuvos ekspertai šį testą įvertino kaip lengvai pritaikomą, tačiau pabrėžė, kad didelė kaina gali riboti šio testo taikymą Lietuvos ligoninėse“, – sakė Higienos instituto Technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Ieva Radzevičiūtė.
 
Antibiotikų skyrimą taip pat veiksmingai mažina tam tikrų ribojančių intervencijų taikymas, pavyzdžiui, ligoninės ribojamų antibiotikų sąrašas, specialios antibiotikų užsakymo formos, gydymo šiais vaistais trukmės ribojimas. Ekspertų teigimu, visos ribojančios intervencijos galėtų būti nesunkiai pritaikomos Lietuvos ligoninėse.
 
Su neracionalaus antibiotikų skyrimo ir augančio antimikrobinio atsparumo problema susiduria visos Europos šalys, todėl mokslo įrodymais pagrįstos intervencijos yra taikomos šių šalių ligoninių praktikoje – Europos ligoninių apklausos rezultatai parodė, kad daugiau kaip pusė Europos ligoninių turi patvirtintas racionalaus antibiotikų skyrimo rekomendacijas, beveik dviejuose trečdaliuose ligoninių yra sudarytas ribojamų antibakterinių vaistų sąrašas. Siekdamos įvertinti gydymo antibiotikais reikalingumą, prokalcitonino tyrimą atlieka 37 proc. Europos ligoninių, 35 proc. ligoninių šį tyrimą taiko siekdamos nustatyti, ar pacientui galima nutraukti gydymą antibiotikais.

Komentarai